تشخیص بیماری کووید 19
باتوجه به اینکه این بیمارى در دنیا جدید و همه گیر است و در حال حاضر ابتلا به آن یک معضل جهانى محسوب مى شود، توصیه مى شود هر بیمار مشکوک با علائمِ این بیمارى را کووید-١٩ در نظر بگیریم مگر آن که خلافِ آن ثابت شود. عموماٌ بین دو روز قبل از شروع علایم تا سه روز پس از شروع علایم، بیماران به میزان بالایی ناقل این ویروس هستند. درصد زیادی از بیماران ناقل اند اما علامتی ندارند. در صورت تماس مشکوک با یک فرد مبتلا قطعی به کووید، بهتر است احتیاط کرده و از تماس با افراد پر خطر دور باشیم یا حداقل برای چند روز علایم خود را تحت نظر قرار دهیم و از تماس مستقیم با دیگران اجتناب کنیم. اگرچه تنها راهِ آزمایشگاهى براى اثباتِ این ادعا، انجام تست PCR covid-19 است اما به دلیل احتمال وجود خطاى بالا در این تست و منفى کاذب بودنِ آن، هم چنان توصیه مى شود که تنها راه براى تشخیصِ بیمارى وجود علائم بالینى بیمار است. انجام تست پى سى آر کووید-١٩ میتواند کمک کننده باشد اما منفى شدنِ آن رد کننده تشخیص نیست. در صورت وجودِ سابقه مشکوک ارتباط با فرد مبتلا به کووید-١٩ قطعی، اجراى اصول قرنطینه و رعایت نکات بهداشتى لازم است. تست آنتى بادى کووید-١٩ به هیچ عنوان براى تشخیص بیمارى کرونا نباید استفاده شود. این تست حدوداً در هفته سوم بعد از شروع علایم مثبت میشود و ممکن است در هفته هاى نخست منفى باشد. ضمناً این تست منفى کاذبِ زیادى دارد و منفى شدن آن به منزله عدم ابتلا به کووید نمى باشد. از این تست که اکثراً براى مطالعات و تحقیقات استفاده میشود مى توان تشخیص داد که آیا بیمار قبلاً مبتلا به کووید-١٩ بوده است یا خیر؟ و یا در افراد پرخطری که سابقه تزریق واکسن های کووید داشته اند ممکن است برای ارزیابی سطح آنتی بادی ها به کار رود.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.