قرنطینه

قانون بازگشت به کار یا اتمام قرنطینه در بیمار مبتلا به کووید-١٩

اگر چه ممکن است آزمایش PCR کووید-١٩ بیماران تا چند ماه(حدوداً ٩٠ روز یعنى سه ماه) مثبت بماند اما مطالعات مختلف نشان مى دهد که این مثبت شدن PCR دلیلى بر فعال ماندن ویروس در بدن بیمار و افزایش احتمال ناقل بودنِ شخص ندارد. مطالعات نشان مى دهد که از زمان مثبت شدن این تست و یا از زمان شروع علائمِ بیمار، حدوداً تا ده روز بعد، ویروس در بدن فعال است و مى تواند باعث گسترش عفونت و انتقال آن به دیگران شود.

به همین دلیل است که اکثرِ دستورالعمل ها توصیه میکنند در بیماران سرپایى، بعد از گذشت ده روز از شروع علائم بیمارى و در صورتیکه بیمار طى دو روزِ آخر تب دار نباشد، مى توان قرنطینه را پایان داد.

استثناء: توصیه مى شود این زمان در بیمارانى که به تازگى به علت بیمارى کووید-١٩ بسترى شده اند، ١۴ الى ٢١ روز باشد.

اخیراً سازمان کنترل عفونت و پیشگیرى از بیمارى هاى عفونى آمریکا اعلام کرده است که اتمام قرنطینه در افرادى که تماس پرخطر داشتند، با انجام تست pcr منفى بعد از ٧ روز و در صورت عدم دسترسى به تست pcr، تا ١٠ روز کافى است.

به دلایلى که توضیح  داده شد، براى بازگشت به محل کار و پایان دادن به قرنطینه، نیاز به تکرار مجدد تست PCR نیست. ضمناً تست آنتى یادى نیز ضرورتى ندارد. میزان خطاى این تست ها زیاد است و تنها معیار ما، بهبودِ حالِ عمومى بیمار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *