مشاوره ویدیویی

هماهنگی رزرو مشاوره های ویدیویی فقط از طریق ادمین کانال تلگرام می باشد.

این مشاوره ها پس از هماهنگی با ادمین (در صورتی که طی آن روز امکان مشاوره باشد) و در بین سایر نوبت های از پیش رزرو شده انجام خواهند شد.

  • گفتگو از طریق whatsapp یا Skype امکان پذیر است.
  • بسیار مهم: بعد از اتمام جلسه مشاوره، پنجره چت بسته می شود و دیگر به محتویات آن دسترسی نخواهید داشت! بنابراین در طی مشاوره در صورت نیاز یادداشت برداری فرمایید و اگر نسخه ارسال می شود آن را حتماً ذخیره فرمایید.
  • هر مشاوره فقط برای یک نفر می باشد و حداکثر زمان این مشاوره ها ۲۰ دقیقه می باشد.
  • این مشاوره برای بیماران بدحال توصیه نمی شود.
  • پیش از اخذ نوبت و هماهنگی با ادمین، لطفا از پرداخت هرگونه وجه خودداری نمایید!

 

برای ارتباط با ادمین تلگرام و اخذ نوبت مشاوره نوشتاری اینجا کلیک کنید و یا به این آی دی تلگرام پیام بدهید:

drmaysaghayyem1@