دیابت
    انواع مختلف دارد که دو نوع آن شایعتر است. دیابت نوع اول که اکثر در جوان ها و افراد لاغر با کاهش وزن شدید خود را نشان می دهد و نوع دوم آن که در افراد  بالای ۴۰ سال و چاق شایعتر است و ممکن است زمینه خانوادگی داشته باشد.   در سال های اخیر شیوع افزایش قند خون در کشور باتوجه به شیوع چاقی، بیشتر شده است. غربالگری قند خون در افراد بالای ۴۵ سال و بدون فاکتور خطر به صورت سالیانه باید انجام شود. اگرچه در اکثر موارد یک بیماری خاموش است و در چکاپ های سالیانه مشخص می شود اما در بسیاری از موارد هم ممکن است بیمار علامت دار شود. هر گونه افزایش غیر قابل توجیه در تشنگی و افزایش میزان ادرار باید بررسی شود.   بیماران مبتلا به دیابت باید هر ۳ تا ۶ ماه تحت نظر پزشک باشند و مطابق با آزمایشات مورد پیگیری قرار بگیرند. بیماران دیابت نوع اول صرفا تحت درمان با انسولین می باشند و بیماران دیابت نوع دوم بسته به شدت بیماری ممکن است تحت درمان با انواع داروهای خوراکی و یا انسولین قرار بگیرند.   کاهش وزن، پیاده روی، رژیم خوراکی مناسب و خواب منظم و زندگی سالم و بدون استرس به تنظیم قندها کمک می کند.