افزایش فشار خون در افراد جوان و بدون سابقه خانوادگی نیازمند پیگیری قطعی و بررسی های لازم است. در افراد جوان و بدون سابقه بیماری زمینه ای فشارخون بالای ۱۲۰/۸۰ را پر فشاری خون می گوییم. در افرادی که سابقه پرفشاری خون در خانواده دارند ممکن است آزمایشات طبیعی باشد. درمان این بیماران و جلوگیری از نوسانات فشار خون الزامی است. افزایش فشار خون بیش از ۱۴۰/۹۰ در بیماران با سابقه قبلی پرفشاری خون و تحت درمان با داروها نیازمند بررسی بیشتر است. افزایش ناگهانی فشار خون تا ۱۸۰/۱۱۰ و یا بالای ۲۰۰/۱۱۰ یک اورزانس پزشکی محسوب می شود. ممکن است بیمار دچار آسیب های غیر قابل برگشت ارگان های حیاتی شود مثل آسیب به کلیه ها یا قلب و …   علایم پر فشاری خون، حملات سردرد، تاری دید، افزایش ضربان قلب و … است. علت های مختلفی برای پرفشاری خون مطرح است. بیماری های قلبی و کلیوی در راس آن است. بررسی های الکترولیتی و بررسی سایر ارگان های حیاتی هم الزامی است.