درمان کرونا
تا به این لحظه درمان قطعى براى این بیمارى وجود ندارد اما مطالعات و تجربیات بالینى متعدد حاکى از آن است که برخى داروهاى ضد ویروس مى تواند تا میزان زیادى باعث جلوگیرى از تکثیر ویروس مخصوصاً در روزهاى آغازین شود. نکته مهم این است که شروع زودرس داروهاى ضد ویروس مخصوصاً در افراد پرخطر باید در نظر گرفته شود و علاوه بر یک درمان حمایتى مناسب، مصرف این داروها باید به عنوان اصل مهم شناخته شود. تشخیصِ شروع درمان زودرس برعهده پزشک و براساس شرایط و حال عمومى بیمار است. ده روز اول از شروع علایم بیمار، فاز تکثیر ویروس محسوب میشود اگرچه در برخی انواع مختلف از جهش های این ویروس، ممکن است تا دو الی سه هفته ادامه داشته باشد. هفته اول از شروع بیمارى براى ما مهم است و پایدار ماندن تب یا شروع مجدد تب بعد ۴ روز اولیه می تواند نگران کننده باشد. هر گونه احساس ناراحتی یا درد در قفسه سینه یا تنگی نفس، کاهش سظح هوشیاری و افت درصد اشباع اکسیژن خون شریانی باید پیگیری فوری شود. هر گونه ضعف و بیحالی شدید، تهوع و استفراغ پایدار و عدم توانایی در خوردن و نوشیدن باید پیگیری فوری شود. ممکن است احساس خستگی خفیف یا ضعف تا مدتی بعد از بهبودی بماند. سرفه های خشک خفیف تا مدتی بعد از بهبودی شابع است که استفاده از درمان های تسکینی مثل آویشن و عسل کمک کننده است.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.