امکان لغو نوبت مشاوره وجود ندارد!

نوبتهای مشاوره تا نهایتا ۲ ساعت پیش از فرا رسیدن زمان قابلیت کنسلی دارند و پس از آن قابل لغو کردن نمی باشند.

شما می توانید از طریق فرم ذیل دلیل تاخیر در نوبت و درخواست جدیدی برای مشاوره را ارسال فرمایید. با وجودی که تلاش بر این خواهد بود که تماس با شما صورت پذیرد، ولی با توجه به زمان محدود پزشک و نوبت های از پیش رزرو شده ضمانتی برای این موضوع وجود نخواهد داشت.

[wpforms id=”166″]