این بیماری سه فاز کلی و شناخته شده دارد که همه بیماران هر سه فاز را تجربه نمی کنند!

فاز اول بیماری کووید شامل علایمی مثل علایم سرماخوردگی است. بیمار ممکن است تب خفیف، عطسه، آبریزش بینی، بدن درد ، سرفه و … را تجربه کند. برخی بیماران فقط علایم گوارشی دارند که عموما خفیف بوده و به فاز دو نمی روند. در این فاز ویروس در حال تکثیر است و هنوز پاسخ های التهابی سیستم ایمنی و واکنش های آن وجود ندارد. برخی بیماران پرخطر مانند مردان، سن های بالاتر، افراد با سابقه بیماری های زمینه ای و .. ممکن است وارد فاز دوم شوند. بالای ۸۰ درصد موارد بیماران در فاز یک به طور کامل بهبود می یابند و نیاز به درمان های تهاجمی ندارند. مصرف داروهای ضد ویروس خوراکی در فاز یک در بیماران پرخطر برای جلوگیری از ورود به فاز دوم توصیه می شود. فاز اول عموما ۵ روز تا تهایتا یک هفته طول می کشد. بیماران در این فاز سرپایی اند.
 
در فاز دوم به طور همزمان علاوه بر تکثیر ویروس، واکنش های التهابی هم شروع شده است و سیستم ایمنی پاسخ هایی به تکثیر ویروس میدهد. در این فاز بیمار احتمالا دچار تب می شود و یا تب وی دوباره شروع می شود. ممکن است بیحالی یا سرگیجه یا افت اکسیژن خون یا تنگی نفس پیدا کند. در این فاز درمان ضد ویروسی در کنار درمان ضد التهابی و ضد انعقادی توصیه می شود. در حال حاضر طبق اجماع نظر بین الملی در دستور العمل ها، از داروهای رمدسیویر(ضد ویروس)، ضد التهاب(کورتیکواسترویید) و ضد انعقاد(کلگزان و ..) استفاده می شود.این فاز ممکن است یک هفته تا ده روز هم طول بکشد و به ظرط درمان به موقع و زودرس، بیمار نجات می بابد و وارد فاز سوم نمی شود. بستری بیمار در بیمارستان در این فاز کمک به بهبود شرایط می کند و الزامی است. بیمار احتمالا در بخش های عادی بیمارستان بستری است. وقوع درگیری ریه محتمل است و در صورتیکه درمان نشود، احتمالا افزایش می باید.
 
در فاز سوم ویروس در حال تکثیر نیست و صرفا واکنش های التهابی سیستم ایمنی در حال وقوع است. در این فاز بیمار دچار تب های بالا و تنگی نفس شدید است. این بیمار به شدت بدحال است و نیازمند درمان و بستری و پیگیری فوری در بیمارستان است. احتمالا این بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری است. در این فاز تکثیر ویروس پایان یافته است و صرفا واکنش های التهابی در حال وقوع است. تجویز ضد ویروس موثر نیست و بیمار باید تحت درمان با ضد انعقاد و ضد التهاب باشد. مدن زمان این فاز در افراد مختلف متفاوت است و ممکن است چند هفته طول بکشد.