تشخیص بیماری کووید 19

تشخیص بیمارى کووید-١٩

باتوجه به اینکه این بیمارى جدید و همه گیر است و در حال حاضر ابتلا یک معضل جهانى محسوب مى شود، توصیه مى شود هر بیمار مشکوک با علائمِ این بیمارى را کووید-١٩ در نظر بگیریم مگر آن که خلافِ آن ثابت شود. اگرچه تنها راهِ آزمایشگاهى براى اثباتِ این ادعا، انجام تست PCR covid-19 […]

بیشتر بخوانید