تشخیص بیماری کووید 19

تشخیص بیمارى کووید-١٩

باتوجه به اینکه این بیمارى جدید و همه گیر است و در حال حاضر ابتلا یک معضل جهانى محسوب مى شود، توصیه مى شود هر بیمار مشکوک با علائمِ این بیمارى را کووید-١٩ در نظر بگیریم مگر آن که خلافِ آن ثابت شود. اگرچه تنها راهِ آزمایشگاهى براى اثباتِ این ادعا، انجام تست PCR covid-19 […]

بیشتر بخوانید

قرنطینه

قانون بازگشت به کار یا اتمام قرنطینه در بیمار مبتلا به کووید-١٩

اگر چه ممکن است آزمایش PCR کووید-١٩ بیماران تا چند ماه(حدوداً ٩٠ روز یعنى سه ماه) مثبت بماند اما مطالعات مختلف نشان مى دهد که این مثبت شدن PCR دلیلى بر فعال ماندن ویروس در بدن بیمار و افزایش احتمال ناقل بودنِ شخص ندارد. مطالعات نشان مى دهد که از زمان مثبت شدن این تست […]

بیشتر بخوانید